Kako napraviti test na plijesan
Testiranje na crnu plijesan ili na bilo koju drugu toksičnu plijesan može se napraviti na dva načina. Testiranjem površine ili testiranjem zraka.

Testiranje površine je uobičajeno, a sastoji se od primjenjivanja komada ljepljive trake na površinu gdje se nalazi plijesan te određivanje vrste plijesni pomoću mikroskopa na temelju tog uzroka. Ovo je lagan način za određivanje imate li problema s toksičnom vrstom plijesni, ali nije efektivan način za određivanje ozbiljnosti problema i u mnogim situacijama stvarna prijetnja od plijesni može biti sakrivena.

Crna plijesanTestiranje zraka se radi na način da se čestice zraka povuku u spremnik koji se tada testira na spore od plijesni. Ovo je efektivan način da se na temelju koncentracije spora odredi kolika je prijetnja od plijesni tj. koliko je površine puno plijesni. Imajte na umu da su česti slučajevi da različite vrste toksične plijesni koegzistiraju zajedno unutar iste kolonije.
Najefektivniji način za mjerenje i otkrivanje vrste plijesni je kombinacija obje metode. Uz malo istraživanja, može se pronaći vrlo jeftino gotovo rješenje za testiranje na plijesan.

Samostalno uklanjanje crne plijesni
Ukoliko se odlučite da uklonite plijesan samostalno, trebali bi početi tako da isključite ventilaciju. Ukoliko propustite to učiniti tada će se spore distribuirati dalje po Vašim prostorijama gdje će formirati nove kolonije. Ukoliko se plijesan nalazi u kupaonici, tada bi morali uključiti instalaciju za odvod zraka da odvede sve spore van prostorije za vrijeme čišćenja.

Uvijek trebate staviti u karantenu dio u kojem se uklanja plijesan. To se može napraviti s plahtama od polyethylene i s ljepljivom trakom. Karantena se mora napraviti kako se spore ne bi proširile na ostale dijelove kuće za vrijeme čišćenja.

S mješavinom sapuna i vode lagano uklonite plijesan s površine. Nakon toga primijenite dezinfekcijsko sredstvo protiv plijesni na površinu na kojoj se je nalazila plijesan te na nekoliko metara izvan te površine da bi osigurali da su očišćene i sve spore. Spore mogu živjeti i do nekoliko godina, zbog toga je vrlo važno da obuhvatite što veću površinu oko problematičnog području kako bi ukloni većinu tj. po mogućnosti sve spore.
Ukoliko je površina koju čistite oštećena, tada je morate zamijeniti, iako to nije uvijek potrebno. Međutim zbog pora koje postoje na površini gipsanih ploča, tapeta ili sagova koji su oštećeni sa vlagom svakako bi ih trebalo zamijeniti.

Konstantna kontrola vlage potrebna je da bi se očišćeno područje osušilo te da bi se razina vlage držala ispod 60%. Ukoliko se razina vlage drži ispod 60% tada je moguće spriječiti daljnji razvoj. Također nije loša ideja postaviti senzore za vlagu kroz cijelu kuću tako da bi uvijek imali na oku koja je razina vlage u određenim područjima u kući.